Ekologiškų produktų gamyba yra perpektyvi. Tam palanki Europos Sąjungos politika, numatomos daugiametės ekologijos skatinimo priemonės. Visuomenė domisi sveikesne mityba, ieško natūralių alternatyvų, neabejinga aplinkosauginiams, tvarumo aspektams.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane numatyta, kad iki 2027 m. ekologinis ūkininkavimas apims 13 proc., o 2030 m. – 15 proc. žemės ūkio naudmenų.

Europos Sąjungos Žaliojo kurso siekis, kad iki 2030 m. bent 25 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės tektų ekologiniam ūkininkavimui.

Ekologiški produktai palankesni ne tik gamtai, bet ir ekonomikai. Jie yra žiedinės ekonomikos pagrindas ir rinkoje naudingi tiek vartotojams, tiek verslui, tiek aplinkai.

Daugelis Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių, kurdamos ekologiškus produktus, gali įgyti konkurencinį pranašumą, kuris padėtų greičiau ir paprasčiau parduoti rinkos poreikius atitinkančią produkciją.