1. Ekologiniu ūkiu laikomas tik toks ūkis, kuris turėjo 2 metų pereinamąjį laikotarpį, yra patikrintas VšĮ „Ekoagros“ ir gavęs ekologinio ūkio sertifikatą.
  2. Nenaudojamos jokios mineralinės trąšos, tik natūrali organika: mėšlas, kompostas ir iš jų pagamintos ekologiškos trąšos.
  3. Nenaudojamos jokios cheminės augalų apsaugos priemonės ir vaistai gyvuliams, tik žolių ištraukos, vaistažolės, homeopatiniai vaistai.
  4. Piktžolės naikinamos daugkartiniu pasėlių akėjimu, ravima, tame pačiame lauke neauginami tie patys žemės ūkio augalia kelis metus iš eilės. Tai apsaugo  nuo ligų ir kenkėjų plitimo.
  5. Gyvuliai pusę metų ganomi palaidi ganyklose, tik žiemai parvaromi į tvartus. Paukščiai taip pat dieną laisvai vaikšto lauke.
  6. Pašarai ir lesalai naudojami tik užauginti ekologiniame ūkyje arba perkami pagaminti iš ekologiniame ūkyje užaigintų žaliavų.
  7. Kiekvienas ekologinis ūkis kasmet turi pateikti deklaraciją VšĮ „Ekoagros“ apie ekologiškų pasėlių plotus, auginamas daržoves, javus, vaisius ir kitus augalus, laikomus gyvulius.
  8. VšĮ „Ekoagros“ kasmet kelis kartus tikrina ekologinius ūkius: tiria dirvožemį, grūdų, pieno, pašarų, kitos produkcijos kokybę. Tyrimai atliekami sertifikuotose laboratorijose Lietuvoje ir kitose ES šalyse.
  9. Ekologiniai ūkiai yra susivieniję į Lietuvos ekologinių ūkių asociaciją, kuri taip pat skatina kokybiškos ir kuo įvairesnės ekoogiškos produkcijos gamybą.
  10. Ekologinį ūkininkavimą ir ekologišką produktą patvirtinantys dokumetai yra: eko ženklai ant produktų pakuotės – Lietuvos ir ES, ūkio sertifikatas, ekologiškos produkcijos patvirtinamasis dokumentas