LEŪA valdybos sprendimu 2023 m. balandžio 11 d. (ketvirtadienį) ) 13 val. VDU Žemės ūkio akademijos Konferencijų salė, Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r. (IV rūmai)Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos visuotinis narių susirinkimas dėl kvorumo trūkumo neįvyko.

Pakartotinis susirinkimas vyks 2024 m. BALANDŽIO 26 d. 11 val. Ukmergės kultūros centre (mažoji salė), Kauno g. 8, Ukmergė. Pakviesti svečiai iš ŽŪM, NMA, Ekoagros.

Apie dalyvavimą prašome informuoti el. laišku edita.karba@gmail.com

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

************************************************************

1. Narių ir svečių pasisakymai.

2. LEŪA veiklos ataskaita už 2023 m.

2. LEŪA metinės finansinės atskaitomybės už 2023 m. tvirtinimas

3. LEŪA revizijos komisijos patikrinimo už 2023 m. rezultatų tvirtinimas.

4. LEŪA veiklos plano 2023 m. tvirtinimas.

5. LEŪA įstatų keitimas.

***********************************************************

Daugiau informacijos tel. 8-687-85505, 8-614 08793 ************************************************************