Kaip tapti nariu

Ecofarms > Kaip tapti nariu

Narystė asociacijoje

Kviečiame tapti Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos nariu.

Priėmimo į Asociaciją ir išstojimo tvarka

Asmuo, pageidaujantis tapti nariu, Asociacijos valdybai pateikia prašymą priimti į Asociaciją. Asociacijos valdyba priima sprendimą priimti asmenį į narius ar atmesti prašymą. Sprendimas priimamas artimiausiame valdybos posėdyje valdybos narių balsų dauguma.

Iš Asociacijos išstojama atsiskaičius su ja už metinius nario įnašus ir parašius prašymą Asociacijos valdybai. Valdybos susirinkimo nutarimu Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu nevykdo įsipareigojimų ar kitaip grubiai pažeidžia įstatus ir daugiau kaip metus nemoka nario ar kitų mokesčių bei tikslinių mokėjimų. Pašalintam arba išstojusiam iš Asociacijos asmeniui nario mokestis ir kiti tiksliniai mokėjimai negrąžinami.

Norint tapti LEŪA nariu, reikia užpildyti prašymo formą ir ją atsiųsti  el.paštu info@ecofarms.lt arba paprastu paštu adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas

Prašymas stoti į LEŪA

Įmokų mokėjimo tvarka

Stojamasis ir metinis nario mokestis sumokamas gavus Asociacijos buhalterijos išrašytą sąskaitą-faktūrą. Nario mokestis mokamas pavedimu į banką.

LEŪA sąskaita AB SEB banke

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT407044060007442770 Įmonės kodas 302484065.

Pastaba: pervedant mokesčius laukelyje „Paskirtis“ nurodyti pavardę, kokį mokestį ir už kuriuos metus mokate, pvz.: Vardenis Pavardenis, nario mokestis už 2023 metus.