Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGĄ MĖNESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Apie LEŪA

         Lietuvos ekologinių ūkių asociacija (LEŪA) skatina ekologinį ūkininkavimą, sveiko maisto gamybą ir vartojimą, gyvenamosios aplinkos tausojimą. Asociacija – jauniausia ekologinio judėjimo organizacija Lietuvoje. Įkurta 2010 m. ji suvienijo ekologijos šalininkus ir dabar yra gausiausia Lietuvoje. LEŪA vienija ūkininkus, ekologiškų profuktų gamintojus, prekiautojus, politikus, mokslininkus, specialistus, vartotojus. Lietuvos ekologinių ūkių asociacija yra Europos Sąjungos tarptautinės organinės žemdirbystės judėjimų federacijos (IFOAM ES) narė. IFOAM ES grupė priklauso tarptautinei IFOAM organizacijai. IFOAM ES vienija daugiau nei 160 organizacijų, asociacijų ir įmonių iš Europos Sąjungos, Europos Laisvos Prekybos Asociacijos ir šalių kandidačių. Pagrindinis IFOAM ES siekis – ekologinės žemdirbystės principus atitinkančios sistemos, veikiančios ekologinio, socialinio ir ekonominio požiūrio naudai, įgyvendinimas.
        
LEŪA misija: ugdyti sąmoningą ekologiškos produkcijos gamintoją ir vartotoją pasitelkiant naujausias mokslo žinias ir rekomendacijas.
         LEŪA vizija: ekologinis ūkininkavimas – Lietuvos žemės ūkio kokybės ženklas.
 
      LEŪA tikslai: ekologinių ūkių skaičiaus ir sertifikuotų plotų augimas; ekologiškos produkcijos įsitvirtinimas rinkoje.
      
LEŪA yra stipri lobostinė organizacija, kuri daro įtaką formuojant šalies žemės ūkio politiką. Asociacijos tikslas – padėti ekologiškai ūkininkaujantiesiems, saugoti aplinką, perdirbti natūralius gamtos išteklius, didinti vietinius ekologiškos producijos kiekius, skatinti ekologinei veiklai kaimo bendruomenes, ugdyti ir auklėti ekologiškos produkcijos vartotoją. Asociacija rengia mokslines konferencijas, seminarus, mokymus, mokomają ir informacinę medžiagą ūkininkams ir ekologams praktikams, bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, mokslininkais, su privačiomis bendrovėmis, perdirbančiomis ekologišką žemės ūkio produkciją.
        
LEŪA nuolat teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms atsakingoms valstybės institucijoms dėl aplinkos tvarumo, saugaus maisto, pramoninės žemės ūkio produkcijos gamybos, genetiškai modifikuotų organizmų, vaikų ir visos visuomenės sveikatos, įmonių socialinės atsakomybės, sąžiningos prekybos ir kitais aktualiais klausimais.
       
LEŪA remia ir skatina ekologinį ūkininkavimą, švaresnės ir sveikesnės planetos išsaugojimą. Asociacijos nariai tiki, kad ekologiškų produktų gamyba yra geriausias pasirinkimas ir gamintojams, ir vartotojams – visiems, norintiems išsaugoti sveikatą, aplinką, kuriant saugaus maisto gamybos sistemą. Mes tikime, kad kiekvieno iš mūsų ir visos planetos ateitis priklauso nuo to.