• Ekologinis žemės ūkis vystomas 187 pasaulio šalyse.
  • Maždaug 3,1 mln. ūkininkų ekologiškai valdo 72,3 mln. ha žemės ūkio paskirties žemės.
  • Pasaulio ekologiškų maisto produktų ir gėrimų pardavimai 2020 m. siekė daugiau kaip 120,6 milijardus eurų.
  • Europos ekologiškų produktų rinka 2020 m. išaugo iki 52 milijardų eurų.
  • ES bendras ekologinės gamybos dirbamos žemės plotas 2020 m. išaugo iki 15 mln. ha, ekologinių gamintojų skaičius – iki 350 tūkst.
  • Lietuvos ekologinis žemės ūkis
  • Lietuvoje ekologinės gamybos plotai sudaro 9,4 proc. visos dirbamos žemės (2022 m. duomenys).
  • Sertifikuota 3 tūkst. ekologinės gamybos veiklos vykdytojų: ūkių, perdirbimo įmonių, platintojų ir importuotojų. Iš jų 2645 ūkiai užsiima ekologine augalininkyste ir augalininkyste bei gyvulininkyste (VšĮ „Ekoagros“ 2022 m. duomenys).
  • Bendras sertifikuotas žemės ūkio naudmenų plotas – 271,3 tūkst. ha.