Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGÄ„ MÄ–NESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIÅ KA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

 

Visa informacija apie projekta: http://lag-sredisnjaistra.hr/en/projekti/

Projekto video: https://www.youtube.com/watch?v=cQs547Xjzdw 

 Best practice guidebook/ Geroji patirtis

 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS - ES BENDRUOMENIŲ LABUI

Ekologinių Å«kių asociacija partnerio teisÄ—mis kartu su Trakų kašto vietos veiklos grupe  2016 ir 2017 m. atstovavo Lietuvai projekte „Local Action Groups for better EU Communities“ (Vietos veiklos grupÄ—s ES bendruomenių labui), finansuotame pagal programÄ… „Europa piliečiams“.  2016 m. šių asociacijų atstovai  buvo išvykÄ™ į LenkijÄ… (liepos mÄ—n.) ir SlovÄ—nijÄ… (rugpjūčio mÄ—n.), 2017 m. veiklos vyko Lietuvoje (balandžio mÄ—n.) ir Rumunijoje (gegužės mÄ—n.).

Trakų krašto VVG teritorijoje ir Trakuose  buvo organizuotas trijų dienų renginys, kur be Lietuvos atstovų dalyvavo penkių užsienio šalių partneriai ir projekto koordinatoriai.

Projekto koordinatorÄ— Lietuvoje Edita KarbauskienÄ—

Dalyviams buvo pristatyta  LEADER programa Lietuvoje,  visų VVG pasiekti rezultatai. Trakų krašto, VarÄ—nos krašto, Alytaus rajono savivaldybÄ—s ir Prienų rajono savivaldybÄ—s vietos veiklos grupÄ—s pristatÄ—  konkrečias savo veiklas. Dalyviai išgirdo apie Ekologinių Å«kių asociacijos veiklÄ…, Å«kininkai pristatÄ— savo produktus.  Dvi dienos be  turistinių objektų buvo skirtos vietos projektų ir Trakų krašto VVG narių lankymui. Projekto dalyviai turÄ—jo galimybÄ™ apsilankyti Trakų neįgaliųjų užimtumo centre, kur buvo pristatyta bitininkystÄ— ir organizuota žvakių gamybos edukacija. Tiltuose susipažino su dzÅ«kų papročiais, tradicijomis, bendruomenÄ—s kapela išmokino rišti dzÅ«kų verbas,  organizavo dzÅ«kiškų patiekalų vakarienÄ™, mokino dainuoti ir šokti. Šeimininkai papasakojo apie įgyvendintus projektus. Projekto dalyviai lankÄ—si Trakų krašto amatų centre, Angelų kalvoje, Užutrakio dvaro sodyboje, kur buvo įgyvendinti ES lÄ—šomis projektai.

 

Projekto dalyviai konferencijoje Trakuose.

Viso projekto metu, dalyvaudami įvairiose  šalyse ir betarpiškai bendraudami,  dalyviai  ne tik pasidalijo gerÄ…ja patirtimi, bet ir užmezgÄ— ryšius tolimesniam bendravimui, bendradarbiavimui rengiant tarptautinius projektus ne tik tarp šalių, bet ir tarp skirtingų sektorių, institucijų ir organizacijų.

Projekto dalyviai Trakų Neįgaliųjų socializacijos centre

 

Mokosi gaminti žvakes

Projekto koordinatorius – Lag Sredisnja Istra (Kroatija) Projekto partneris iš Lietuvos – Lietuvos ekologinių Å«kių asociacija. Kiti partneriai: Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Sud-vest Oltenia (Rumunija), Asociatia Gal Tara Nasaudului (Rumunija), Asociatia Grup De Actiune Locala Tinutul Haiducilor (Rumunija), Cantiere Giovani Cooperativa Sociale Onlus (Italija), Centrul De Incubare Creativ Inovativ De Afaceri (Rumunija), Dambovita County Council (Rumunija), Federatia Pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-calimani (Rumunija), Gal Lider Bistrita Nasaud (Rumunija), Gal Venezia Orientale - Vegal (Italija), Mas Hanacké Království Z.s. (ÄŒekijorganizavo a), Mas Zdruzenie Dolny Zitny Ostrov (Slovakija), Orasul Seini (Rumunija), Razvojni Center Srca Slovenije (Slovenija), Regional Economic Development Association For Herzegovina-redah (Bosnija ir Hercegovina), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna (Lenkija), Unitatea Administrativ-teritoriala Judetul Bistrita-Nasaud (Rumunija). Paramos projektui dydis – 150 000 eurų.

Edita Karbauskienė, projekto koordinatorė Lietuvoje, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos administratorė

 

 

 

Events have been carried out within this project

 

 

 

 

 

 

PROJEKTAS „VIETOS VEIKLOS GRUPÄ–S ES BENDRUOMENIŲ LABUI“

Lietuvos ekologinių Å«kių asociacija tapo partneriu projekto „Vietos veiklos grupÄ—s ES bendruomenių labui“ (Local Action Groups for better EU Communities), kuris finansuojamas iš programos „Europa piliečiams“ lÄ—šÅ³.

Projekte iš viso dalyvauja 19 partnerių iš 9 šalių.

Projekto koordinatorius ir paramos gavÄ—jas – Lag Sredisnja Istra (Kroatija)

Projekto partneris iš Lietuvos – Lietuvos ekologinių Å«kių asociacija (Lietuva).

Kiti partneriai:

Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Sud-vest Oltenia (Rumunija),

Asociatia Gal Tara Nasaudului (Rumunija),

Asociatia Grup De Actiune Locala Tinutul Haiducilor (Rumunija),

Cantiere Giovani Cooperativa Sociale Onlus (Italija),

Centrul De Incubare Creativ Inovativ De Afaceri (Rumunija),

Dambovita County Council (Rumunija),

Federatia Pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-calimani (Rumunija),

Gal Lider Bistrita Nasaud (Rumunija),

Gal Venezia Orientale - Vegal (Italija),

Mas Hanacké Království Z.s. (ÄŒekijorganizavo a),

Mas Zdruzenie Dolny Zitny Ostrov (Slovakija),

Orasul Seini (Rumunija),

Razvojni Center Srca Slovenije (Slovenija),

Regional Economic Development Association For Herzegovina-redah (Bosnija ir Hercegovina),

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna (Lenkija),

Unitatea Administrativ-teritoriala Judetul Bistrita-Nasaud (Rumunija).

Paramos projektui dydis – 150 000 eurų.

Projektas įgyvendinamas trejų 2015-2017 metų laikotarpyje, organizuojant renginius partnerių šalyse. Pagal projektÄ… numatyta suorganizuoti 9 trijų dienų renginius, kurių metu partneriai dalinsis gerÄ…ja patirtimi, kaip jie pagerino bendradarbiavimÄ… su pilietine visuomene bei vietinÄ—s valdžios institucijomis įtraukiant piliečius, verslo atstovus, valdžios institucijas ir pilietinÄ—s visuomenÄ—s organizacijas į regioninÄ—s strategijos rengimÄ… bei tolimesnių veiksmų priÄ—mimÄ…. Partneriai pristatys kokias veiksmingas priemones taiko, kad bÅ«tų visos suinteresuotos šalys įtraukiamos į strategijų ir veiksmų plano parengimÄ… ir įgyvendinimÄ…. Siekiama, kad susitikimų metu partneriai įgytų žinių ir naujų patirčių dÄ—l piliečių įtraukimo į vietinÄ—s/regioninÄ—s politikos formavimÄ…, kuri atspindÄ—tų vietos bendruomenių poreikius. Projekto partneriai turÄ—s gerÄ… progÄ… pademonstruoti geriausius įgyvendintų projektų  pavyzdžius bei pristatyti kaip jie gerinÄ… piliečių dalyvavimÄ… regioninÄ—s plÄ—tros ir vystymo procesuose. Partneriai dalinsis patirtimi, kaip jie pagerino piliečių  dalyvavimÄ… ir įtraukÄ— suinteresuotas šalis į politikÄ… pagrindinį dÄ—mesį sutelkiant į konkrečias kaimo plÄ—tros sritis (pvz. žemÄ—s Å«kio politikos, paveldo/kultÅ«ros išsaugojimo politikos, verslumo skatinimo politikos ir kt.). PriemonÄ—s, kuriomis vykdomas gerosios patirties dalinimasis vyks apsilankant projektų įgyvendinimo vietose, organizuojamų seminarų, konferencijų, prezentacijų, spaudos konferencijų metu parodant, kaip ES politika prisideda prie gyvenimo kokybÄ—s ir, kaip jie gali įgyvendinti veiksmus, kurie pagerintų piliečių dalyvavimÄ… sprendimų priÄ—mimo procesuose.

Edita Karbauskienė, projekto koordinatorė Lietuvoje, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos administratorė

Timetable of activities:

Country/City

Date   of event

Number of Days

Number of partner countries per event

Total Participants per event

Number of international

participants

Slovakia, Klizska Nema

10- 12 July 2015.

3

4-6

25/50

8/15

Croatia, Pazin

22-24 July 2015.

3

7-9

51/75

16/23

BiH, Mostar

16-17 April 2016.

2

4-6

25/50

8/15

Czech Republic, Slatinice

20-22 May 2016.

3

4-6

51/75

16/23

Italy, Portogruaro

17-19 June 2016

3

4-6

51/75

16/23

Poland, Rzeszow

23-24 July 2016

2

4-6

51/75

16/23

Slovenia, Kamnik

19-21 August 2016

3

4-6

51/75

16/23

Lithuania, Trakai

7-9. April 2017.

3

4-6

25/50

8/15

Romania, Craiova

5-7 May 2017.

3

4-6

25/50

8/15