Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGÄ„ MÄ–NESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIÅ KA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus

Data :2019-01-28
Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus


Paskutiniu metu viešoje erdvÄ—je pasklido informacija apie neva korupcinius ŽemÄ—s Å«kio ministerijos (ŽŪM) veiksmus, kuomet buvo pakeistos Ekologinio žemÄ—s Å«kio taisyklÄ—s (2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-965). Lietuvos ekologinių Å«kių asociacija (LEŪA), didžiausia ekologinius Å«kius vienijanti asociacija Lietuvoje, tokius pareiškimus laiko absurdiškais. MÅ«sų asociacija yra aktyviausiai veikiantis ŽŪM
socialinis partneris svarstant įvairius su ekologine gamyba susijusius reguliacinius klausimus. LEŪA jau prieš tris metus iniciavo diskusijÄ… dÄ—l sankcijų metodikos, kuri apsprendžia sankcijų dydžius kuomet ekologiniuose Å«kiuose ar jų produkcijoje nustatoma neleistinų medžiagų tarša, pakeitimo. Deja, dÄ—l ankstesnių ŽŪM vadovybių nenoro įsigilinti į problemos sudÄ—tingumÄ…, ši diskusija prasidÄ—jo tik prieš metus, kuomet ir buvo suformuota Ekologiškų žemÄ—s Å«kio ir maisto produktų gamybos taryba (Eko taryba), kuriai pavesta paruošti naujÄ… sankcijų metodikÄ…. Eko taryba su pertraukomis posÄ—džiavo daugiau  nei pusÄ™ metų ir per tÄ… laikÄ… įrodÄ— tik tai, kad darbas vykta per plačiame formate, įtraukiant institucijas, kurios nÄ—ra tiesiogiai susijusios su problematika arba paskiriant atstovus, kurie neturi pakankamai patirties ir žinių kompetentingai svarstyti šiuos klausimus. Taip pat buvo jaučiama nuolatinÄ— priešprieša, tiek iš Ekoagros, tiek iš ŽŪM, tiek iš Lietuvos ekologinÄ—s žemdirbystÄ—s asociacijos Gaja.
Paradoksalu yra tai, kad pakeistos Ekologinio žemÄ—s Å«kio taisyklÄ—s (2018 m. gruodžio 27 d. Ä¯sakymas Nr. 3D-965) visiškai neatitinka LEŪA ir jos narių lÅ«kesčių, kurie buvo ne kartÄ… išsakyti tiek Eko taryboje, tiek ministerijai tiesiogiai. Pagrįsti ir logiški LEŪA narių lÅ«kesčiai dÄ—l kurių iki šiol nesame radÄ™ bendro sutarimo su ŽŪM ir Ekoagros:
1. Pesticidų foninÄ—s taršos problematika ir jos traktavimas. Dar iki 2018 metų foninÄ—s taršos klausimas Lietuvoje iš viso buvo tabu, nors visa Europa šia problemÄ… žino seniausiai ir yra radÄ™ sprendimus, kurie apsaugo tiek vartotojÄ…, kad jį pasiektų saugi pesticidais neužteršta ekologinÄ— produkcija, tiek Å«kininkÄ…, kuris esant foninÄ—s taršos atvejams nÄ—ra padaromas nusikaltÄ—liu ir sužlugdomas finansiškai. Tuo tarpu Lietuvoje iki šiol Å«kis, kurio produkcijoje arba dirvožemyje sertifikavimo įstaiga nustato bet kokio dydžio neleistinų medžiagų likutį – yra iš karto pripažįstamas kaip panaudojÄ™s neleistinas medžiagas, iš jo atimamos visos išmokos. Tarp 28 ES šalių yra tik 3 ES šalys, Lietuva yra tarp šių trijų šalių, kurios pasisako už tai, kad ekologinÄ—je produkcijoje turi bÅ«ti absoliutus nulis neleistinų medžiagų likučio skaitinÄ—je išraiškoje. Tačiau kiekvienas turintis bent kiek sveiko proto suvokia, kad gamtoje absoliučių ir sterilių produktų nebÅ«na. Laboratorijų, kurios atlieka ekologiškos produkcijos tyrimus, įranga ir metodai nuolat tikslÄ—ja ir jau dabar pasirenkant tiksliausius tyrimo metodus ir
taikant absoliutaus nulio reikalavimÄ… – neturÄ—tume ekologiškos produkcijos ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Trumpai apie tai kaip ta foninÄ— tarša atsiranda. Apie tai parašyta daugybÄ— mokslinių darbų, atlikta tyrimų įvairiose šalyse Europoje, JAV ir kt. Galima išskirti šiuos pagrindinius foninÄ—s taršos atvejus:
· Tarša iš kaimyninių chemizuotų laukų, kuomet neatsargiai vykdomi purškimo darbai ir dalis išpurškiamų cheminių medžiagų vÄ—jo pagalba nukeliauja į greta esantį ekologinį laukÄ…. Lietuvoje vis dar turime įsivaizdavimÄ…, kad ekologiškai Å«kininkaujantys patys turi saugotis nuo šios kaimynų sukeliamos taršos, įrengdami apsaugines juostas laukų perimetrų ribose. Tuo tarpu vakarų Europoje yra kaip tik priešingai – kaimynai naudojantis pesticidus privalo juos naudoti taip, kad nekiltų rizika, kad jie nukeliaus į kaimynų laukus. Tai paprastai Ä¯gyvendinama nepurškiant prie pat lauko perimetro ribos arba įrengiant specialias atskyrimo priemones gyvatvorÄ—mis ir pan. Prie to kas paminÄ—ta aukšÄiau dar galima pridÄ—ti, kad baudos už netinkamÄ… ir neatsakinga pesticidų naudojimÄ… Lietuvoje yra juokingai mažos, todÄ—l dauguma chemizuotai Å«kininkaujančių net nesivargina stengtis apsaugoti šalia esančių ekologinių pasÄ—lių. O ir įrodyti patį faktÄ… yra be galo sunku, nes retas kuris realiu laiku užpildo pesticidų panaudojimo žurnalÄ…, o kur dar neoficialiai įsigytų pesticidų naudojimas, kurio iš
viso niekas neregistruoja.
· Tarša iš lietaus kritulių, dirvos erozijos, paviršinių vandenų. Dažniausiai foninÄ™ taršÄ… sukeliantis pesticidas yra visiems puikiai žinomas herbicidas glifosatas ir jo skilimo medžiaga AMPA. Jis puikiai sklinda per orÄ… šimtus metrų nuo purškimo vietos jei naudojami smulkÅ«s
išpurškimo purkštukai, taip pat kondensuojasi į lietaus debesis ir iškrenta kartu su lietumi, kad ir už šimtų kilometrų nuo panaudojimo vietos. Dirvos erozijos metu pustomas paviršinis dirvožemio sluoksnis taip pat gali keliauti kelis šimtus metrų ar net kelis kilometrus. 2017 metais Lietuvoje turÄ—jome ekstremaliÄ… situacijÄ… šalies mastu dÄ—l itin didelio kritulių kiekio. Paviršinis vanduo nevaldomai judÄ—jo tarp skirtingų laukų ir taip pat neišvengiamai įtakojo padidÄ—jusiÄ… foninÄ™ taršÄ…, kuriÄ… masiškai pradÄ—jome fiksuoti 2018 metais. Taip pat galima daryti prielaidÄ…, kad 2018 metų rudenį buvo kur kas intensyviau naudojamas glifosatas chemizuotose Å«kiuose ir dÄ—l to, kad 2017 metais dÄ—l nuolat vyravusių kritulių rugpjūčio – rugsÄ—jo mÄ—nesiai tiesiog fiziškai nebuvo galimybÄ—s laukų apdoroti glifosatais ir tie laukai, kurie chemizuotuose Å«kiuose buvo planuoti purkšti 2017 metais, buvo purškiami 2018 metais.
2. GalimybÄ— įrodyti savo nekaltumÄ… apeliacijos ar teismine tvarka. Iki šiol veikianti apeliacinÄ— sistema visiškai nesudaro galimybių Å«kininkui apsiginti ir įrodyti savo nekaltumÄ…. Sertifikavimo Ä¯staiga Ekoagros iki šiol visus tyrimus atlieka tik vienoje akredituotoje laboratorijoje, nesudaroma galimybÄ— pakartotinius tyrimus atlikti kitoje analogiškÄ… akreditacijÄ… turinčioje laboratorijoje (tai ypač aktualu, kai randama foninÄ— tarša ir neretai net ir tiriant tÄ… patį mÄ—ginį kelis kartus gaunami skirtingi rezultatai ir tarša nebeaptinkama). Nustačius neleistinas medžiagas tai iš karto yra prilyginama medžiagų panaudojimui, nesvarbu kokio dydžio neleistinų medžiagų likučiai yra aptinkami. Nors pačios akredituotos laboratorijos savo oficialiuose atsakymuose tvirtina, kad tokio dydžio likučiai yra per ne lyg maži, kad galÄ—tų
atsirasti po tyčinio purškimo ir tai yra tipinis foninÄ—s taršos atvejo pavyzdys. Taip pat yra susiformavusi specifinÄ— teismų praktika, kuri po kelių pirmų Å«kininkų pralaimÄ—tų bylų visos kitos yra nagrinÄ—jamos pagal susiformavusiÄ… praktikÄ… ir nesigilinant į kiekvienÄ… atvejį atskirai.
Visa tai palieka Å«kininkus aklavietÄ—je ir verčia veikti itin didelÄ—s rizikos teritorijoje kur Å«kininkas yra nuo jo nepriklausančių aplinkybių įkaitas ir iš esmÄ—s neturi galimybÄ—s apsiginti ir įrodyti savo nekaltumÄ….

LEŪA aktyviai bendrauja su kitomis asociacijomis Europoje ir matome, kad visi susiduria su panašiais iššÅ«kiais. ÄŒia galima pakalbÄ—ti ir apie vartotojų, kurie perka ekologiškus produktus, lÅ«kesčius. Savaime suprantama, kad vartotojas tikisi, kad ekologiški produktai bus be pesticidų
likučių ir mes manome šiuo metu veikianti kontrolÄ—s sistema užtikrina, kad vartotojÄ… pasiekia produkcija arba visai be likučių arba su minimaliais įmanomais likučiais (įvertinant laboratorijų paklaidas ir pan.). LEŪA nariai ir kiti ekologiškai Å«kininkaujantys Å«kiai daro viskÄ…, kad užaugintų ir patiektų į rinkÄ… sveikus ir pesticidais neužterštus produktus, tačiau negalime pabÄ—gti nuo fakto, kad gyvename tokiame pasaulyje kur didžioji dalis žemÄ—s Å«kio gausiai naudoja pesticidus, o pesticidų pÄ—dsakai randami net Arktikos ledynuose. TodÄ—l neišvengiamai turime kalbÄ—tis ir sutarti kaip apsaugoti Å«kininkus ir jų nesankcionuoti į bankrotÄ… vedančiomis sankcijomis už veiksmus, kurių jie nepadarÄ— ir kurie nuo jų net nepriklauso. Priešingu atveju bus naivu tikÄ—tis tolimesnio sektoriaus augimo su kuriuo ateina ir lÅ«kesčiai gyventi švaresnÄ—je aplinkoje, ir valgyti švaresnį maistÄ…. 
Pridedama papildoma informacija anglų kalba apie foninÄ—s taršos problematikÄ… ir kaip tai spendžiama Vokietijoje, kuri kaip tik yra pagrindinÄ— mÅ«sų ekologiškų produktų eksporto rinka.:
· BNN Orientation Value for pesticides - A guideline to evaluate pesticide residues in organic products

https://n-bnn.de/sites/default/dateien/bilder/Downloads/BNNOrientierungswert_EN_04022014.pdf 

· About the problem to regulate by law unavoidable entries of unauthorized substances into organic products – illustrated by chemical-synthetically plant protection products
https://nbnn.de/sites/default/dateien/bilder/Downloads/Dossier_Presence_unauthorised_substances_GLMR.pdf
· Thresholds or Limits for Organic Products: why BNN and its members say no
https://n-bnn.de/sites/default/dateien/BNN_no%20to%20thresholds_position%20paper.pdf

Almantas Liorentas
pirmininko pavaduotojas
+37068255627
almantas.liorentas@gmail.com


Visos naujienos...