Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGÄ„ MÄ–NESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIÅ KA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

NarystÄ— asociacijoje (atnaujinta 2021 03 29)

Maloniai kviečiame tapti Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos nariu.

PriÄ—mimo į AsociacijÄ… ir išstojimo tvarka

Asmuo pageidaujantis tapti nariu Asociacijos valdybai pateikia prašymÄ… priimti į AsociacijÄ…. Asociacijos valdyba priima sprendimÄ… priimti asmenį į narius ar atmesti prašymÄ…. Sprendimas priimamas artimiausiame valdybos posÄ—dyje valdybos narių balsų dauguma.

Iš Asociacijos išstojama atsiskaičius su ja už metinius nario įnašus ir parašius prašymÄ… Asociacijos valdybai. Valdybos susirinkimo nutarimu Asociacijos narys gali bÅ«ti pašalintas iš Asociacijos, jeigu nevykdo įsipareigojimų ar kitaip grubiai pažeidžia įstatus ir daugiau kaip metus nemoka nario ar kitų mokesčių bei tikslinių mokÄ—jimų. Pašalintam arba išstojusiam iš Asociacijos asmeniui nario mokestis ir kiti tiksliniai mokÄ—jimai negrąžinami.
Norint tapti LEŪA nariu, reikia užpildyti prašymo formÄ… ir jÄ… atsiųsti  el.paštu: info@ecofarms.lt   arba paprastu paštu adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas

Prašymas stoti į LEŪA

Metinis nario mokestis
Metinis nario mokestis fiziniams ir juridinimas asmenims skaičiuojamas po 1 eurÄ…  už kiekvienÄ… sertifikuotÄ… ekologinių žemÄ—naudų hektarÄ….

Minimalus metinis nario mokestis 30  eurų, maksimalus – 1000 eurų.

Fiziniams asmenims, kurie neturi sertifikuotų ekologinių žemÄ—naudų metinis nario mokestis 30  eurų;

Juridiniams asmenims, kurie neturi sertifikuotų ekologinių žemėnaudų kasmetinis nario mokestis 600 Eur;

Mokestis skaičiuojamas tik nuo sertifikuoto ekologinių žemÄ—naudų ploto pagal sertifikavimo institucijos pateiktus duomenis arba vadovaujantis einamųjų metų sertifikavimo įstaigos išduotu Nutarimo išrašu.

MokÄ—jimo tvarka

Metinis nario mokestis sumokamas gavus  Asociacijos buhalterijos išrašytÄ… pranešimÄ…. Nario mokestis mokamas pavedimu į bankÄ….

LEŪA sąskaita AB SEB banke

Atsiskaitomosios sÄ…skaitos Nr. LT407044060007442770
Įmonės kodas 302484065

Pastabapervedant mokesčius laukelyje „Paskirtis“ nurodyti pavardÄ™, kokį mokestį ir už kuriuos metus mokate, pvz.: Vardenis Pavardenis, nario mokestis už 2021  metus.