Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGĄ MĖNESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Žemės ūkio ministerijos informacija

Data :2014-05-23
Žemės ūkio ministerijos informacija

Ministerija skuba atlaisvinti ant ekologiškai ūkininkaujančiųjų kaklo užsiveržusią kilpą           

 Žemės savininkai, nepratęsdami arba nutraukdami žemės nuomos sutartis su tradiciniu būdu ir ekologiškai ūkininkaujančiaisiais, stumia šiuos į neviltį. Mat pasinaudoję Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos parama ir įsipareigoję nemažinti dirbamos žemės plotų, artėjant naujajam 2014–2020 m. finansiniam laikotarpiui, žmonės pasijuto įstrigę griežtų ES reikalavimų spąstuose.

             Reaguodama į susiklosčiusią  situaciją, Žemės ūkio ministerija skubos tvarka keičia Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas dar 2007 metais.

                „Naujosiose taisyklėse nustatysime lengvinančias išlygas tiems pareiškėjams, kurie nuomojosi dirbamą žemę, tačiau jos plotas sumažėjo dėl pateisinamos priežasties, pavyzdžiui, nuomos sutarties nepratęsimo arba nutraukimo“, – situaciją apibūdina žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna.

                 ES parama pasinaudoję pareiškėjai, kuriems šiemet pasibaigė penkerių–septynerių metų įsipareigojimų laikotarpis, galės prisiimti naujus įsipareigojimus turėdami tokį pat arba mažesnį plotą nei anksčiau buvo įsipareigoję, išskyrus atvejus, kai žemė yra valdoma nuosavybės pagrindais. Visi prisiimti pareiškėjų įsipareigojimai galės būti peržiūrėti ir nutraukti 2015 metais prasidėjus naujajam finansavimo laikotarpiui – ši persvarstymo sąlyga bus taikoma penkeriems metams.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija


Visos naujienos...