Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGĄ MĖNESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena

Data :2021-09-23
Rugsėjo 23-oji –  Europos Sąjungos ekologinė diena

Šiandien Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pažymi pirmąją kasmetinę ES ekologinę dieną. Visos trys institucijos pasirašė bendrą deklaraciją, kuria nustatoma, kad nuo šiol kiekvienų metų rugsėjo 23 d. bus minima kaip ES ekologinė diena. Paskelbti tokią dieną, skirtą informuotumui apie ekologinę gamybą didinti, numatyta 2021 m. kovo 25 d. Komisijos priimtame Ekologinės gamybos plėtros veiksmų plane.

Bendros deklaracijos pasirašymo ir pirmosios šios dienos minėjimo ceremonijoje už žemės ūkį atsakingas Komisijos narys Januszas Wojciechowskis teigė: „Šiandien švenčiame ekologinės gamybos – tvaraus žemės ūkio, kurį plėtojant maisto produktų gamyba vykdoma atsižvelgiant į gamtą, biologinę įvairovę ir gyvūnų gerovę, dieną. Rugsėjo 23 d. taip pat yra rudens lygiadienis, kuomet dienos ir nakties trukmė yra vienoda. Tai žemės ūkio ir aplinkos pusiausvyros simbolis, geriausiai atspindintis ekologinę gamybą. Džiaugiuosi, kad kartu su Europos Parlamentu, Taryba ir pagrindiniais šio sektoriaus atstovais pažymime pirmąją ES ekologinę dieną ir ją minėsime kasmet – tai bus puiki proga didinti informuotumą apie ekologinę gamybą ir stiprinti jos svarbų vaidmenį pereinant prie tvarių maisto sistemų.“

Bendras ekologinės gamybos plėtros veiksmų plano tikslas – iš esmės paskatinti ekologiškų produktų gamybą ir vartojimą, siekiant prisidėti prie strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir biologinės įvairovės strategijos tikslų, pvz., trąšų, pesticidų ir antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo, įgyvendinimo. Kaip nustatyta veiksmų plane, tam, kad ekologinės gamybos sektorius galėtų plėstis, reikalingos tinkamos priemonės. Siūlomi 23 veiksmai, suskirstyti pagal 3 kryptis: vartojimo skatinimasgamybos didinimas ir tolesnis sektoriaus tvarumo didinimas, kuriais siekiama užtikrinti subalansuotą sektoriaus augimą.

Veiksmai

Siekiant paskatinti vartojimą, veiksmų plane numatyti tokie veiksmai, kaip informacijos apie ekologinę gamybą teikimas, ekologiškų produktų vartojimo populiarinimas ir viešųjų maitinimo įstaigų skatinimas daugiau tokių produktų įsigyti vykdant viešuosius pirkimus. Be to, siekiant padidinti ekologinę gamybą, pagrindinė perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo rėmimo priemonė ir toliau bus bendra žemės ūkio politika (BŽŪP). Ją papildys, pavyzdžiui, informaciniai renginiai ir tinklų kūrimas siekiant keistis geriausia patirtimi, taip pat ūkininkų grupių sertifikavimas vietoj pavienių ūkininkų. Galiausiai, siekdama padidinti ekologinio ūkininkavimo tvarumą, Komisija ne mažiau kaip 30 proc. biudžeto skirs moksliniams tyrimams ir inovacijoms žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių srityse pagal specialias arba su ekologiniu sektoriumi susijusias temas.

Pagrindiniai faktai

Ekologinė gamyba teikia įvairiapusę naudą: ekologiniuose laukuose biologinė įvairovė yra apie 30 proc. didesnė, ekologiškai auginamų gyvūnų gerovė yra didesnė ir jiems duodama mažiau antibiotikų, ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai gauna didesnes pajamas ir yra atsparesni, o ES ekologinės gamybos logotipas padeda vartotojams gauti tikslią informaciją apie įsigyjamą produktą.

ŠALTINIS: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_21_4821


Visos naujienos...