Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGĄ MĖNESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Lietuvos respublikos teisės aktai

atnaujinta: 2015-04-21

LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 METŲ PROGRAMOS priemonĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO taisyklės

SKIRTINGŲ RŪŠIŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ VIENETO ATITIKTIES SUTARTINIAM GYVULIUI SĄRAŠAS

PAGAL PRIEMONĘ „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ REMIAMŲ AUGALŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI IR SANKCIJŲ DYDŽIAI

 


2007 m. lapkričio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-524 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų“ (aktuali redakcija)

 2008 m. birželio 4 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-308 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų“ (aktuali redakcija)

Įsakymo 3D-308 (specifikacijų) pakeitimas:

2014 m. balandžio 9 d. LR ŽŪM įsakymas Nr. 3D-204. Galioja nuo 2014-04-11

2010 m. sausio 19 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-27 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonės „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo. (aktuali redakcija)

 

2007 m. balandžio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-184 „Dėl pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

Pakeitimas:

2014 m. kovo 13 d. LR ŽŪM įsakymas Nr. 3D-142. Galioja nuo 2014-03-14