Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGĄ MĖNESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Keletas teigiamų poslinkių ekologinėse programose 2015-2020 m.

Data :2015-01-10
Keletas teigiamų poslinkių ekologinėse programose 2015-2020 m.

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas:

1. Paramos intensyvumas, kai vykdoma žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant biodujų gamybą ir trumpos rotacijos želdinių įveisimą:

1.1. Paramos intensyvumas gyvulininkystės, įskaitant biodujų gamybą, sektoriuje – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Paramos intensyvumas gali būti diferencijuojamas pagal ūkio dydį, atsižvelgiant į turimą gyvulių skaičių, nuo 50 iki 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

1.2. Paramos intensyvumas augalininkystės sektoriuje ir trumpos rotacijos želdiniams – 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Paramos intensyvumas gali būti diferencijuojamas pagal ūkio dydį, atsižvelgiant į valdomą ŽŪN plotą, nuo 40 iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

1.3. Paramos intensyvumas sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);

1.4.Paramos intensyvumas, nustatytas 1.1 ir 1.3 papunkčiuose gali būti padidintas 20 proc.:

1.4.1. jauniesiems ūkininkams, jaunesniems negu 40 metų, turintiems reikiamų profesinių žinių ir kompetencijos bei įsikūrusiems ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki paraiškos pateikimo;

1.4.2. pareiškėjams, ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir (arba) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių;

1.4.3. kolektyvinėms investicijoms ir integruotiems projektams;

1.4.4. veiksmams, vykdomiems įgyvendinant EIP;

1.4.5. investicijoms į ekologinį ūkininkavimą (tik gyvulininkystės, daržininkystės ir sodininkystės sektoriuose);

 

Ekologinės išmokos

Kompensacinė išmoka mokama kiekvienus metus per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

*javus218 EUR/ha;

*javus pašarams ‒ 232 EUR/ha (išmoka mokama tik gyvulių augintojams už auginamų javų plotą, kurio yra iki 2 ha/1 SG);

*javus, daugiametes žoles sėklai273 EUR/ha;

*daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 EUR/ha;

*daugiametes žoles – 176 EUR/ha (išmoka mokama tik gyvulių augintojams už auginamų daugiamečių žolių plotą, kurio yra iki 2 ha/1 SG);

*daržoves, bulves – 525 EUR/ha;

*vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 EUR/ha;

*uogynus ir sodus – 518 EUR/ha.

 

Detaliau KPP 2014-2020 m. programą skaitykite www.zum.lt.


Visos naujienos...