Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGĄ MĖNESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3D-152 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007

Data :2014-05-22
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007   M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3D-152 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007
LIETUVOS   RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007   M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3D-152 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013   METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“ PROGRAMŲ   „KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS“, „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“, „TAUSOJANTI APLINKĄ   VAISIŲ IR DARŽOVIŲ AUGINIMO SISTEMA“ IR „RIZIKOS“ VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS   GERINIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

 2014 m. gegužės 20 d.

3D-284

_____________________ Nr. __________________

Vilnius 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-152 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

  1. Pakeičiu 7.8 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„7.8. pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, paramos paraiškas 2014 m., nedidindami ploto, gali teikti šie pareiškėjai:“;

2. Pakeičiu 7.8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.8.2. kuriems 2014 m. pasibaigė penkerių–septynerių metų įsipareigojimų laikotarpis. Pareiškėjai gali prisiimti naujus įsipareigojimus turėdami tokį pat ar mažesnį plotą, nei anksčiau buvo įsipareigoję, išskyrus atvejus, kai žemė yra valdoma nuosavybės pagrindais, penkeriems metams taikant persvarstymo sąlygą, jog visi prisiimti pareiškėjų įsipareigojimai galės būti peržiūrėti ir nutraukti  prasidėjus naujam finansavimo laikotarpiui 2015 m.“

3. Pakeičiu 7.8.3. papunktį ir išdėstau jį taip:

„7.8.3. kurie vykdo iki 2014 m. prisiimtus įsipareigojimus;“.

4. Papildau nauju 7.8.4 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„7.8.4. paramos paraiškos pagal 7.8.1 ir 7.8.2 papunkčius bus priimamos iš pareiškėjų pagal šias priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas (veiklas):

7.8.4.1. pagal programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ tik tų pareiškėjų, kurie laiko gyvulius (ne mažiau kaip 0,2 SG/ha);

7.8.4.2. pagal programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Šlapynių tvarkymas“;

7.8.4.3. pagal programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“;

7.8.4.4. pagal programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“;

7.8.4.5. pagal programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Melioracijos griovių tvarkymas“;

7.8.4.6. pagal programą „Ekologinis ūkininkavimas“;

7.8.4.7. pagal programą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“;

7.8.4.8. pagal programą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas.“.

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Vigilijus Jukna


Visos naujienos...