Naujienos

2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGĄ MĖNESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Narystė asociacijoje (atnaujinta 2018.10.21)

Maloniai kviečiame tapti Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos nariu.

Priėmimo į Asociaciją ir išstojimo tvarka


Asmuo pageidaujantis tapti nariu Asociacijos valdybai pateikia prašymą priimti į Asociaciją. Asociacijos valdyba priima sprendimą priimti asmenį į narius ar atmesti prašymą. Sprendimas priimamas artimiausiame valdybos posėdyje valdybos narių balsų dauguma.

Iš Asociacijos išstojama atsiskaičius su ja už metinius nario įnašus ir parašius prašymą Asociacijos valdybai. Valdybos susirinkimo nutarimu Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu nevykdo įsipareigojimų ar kitaip grubiai pažeidžia įstatus ir daugiau kaip metus nemoka nario ar kitų mokesčių bei tikslinių mokėjimų. Pašalintam arba išstojusiam iš Asociacijos asmeniui nario mokestis ir kiti tiksliniai mokėjimai negrąžinami.

Norint tapti LEŪA nariu, reikia užpildyti prašymo formą ir ją atsiųsti  el.paštu: info@ecofarms.lt   arba paprastu paštu adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas


Prašymas stoti į LEŪA

Stojamasis nario mokestis

Stojamasis mokestis yra lygus metiniam nario mokesčiui.


Metinis  nario mokestis

Metinis nario mokestis skaičiuojamas po 1 eurą  už kiekvieną sertifikuotą ekologinių žemėnaudų hektarą. Minimalus nario mokestis 30  eurų.

Mokestis skaičiuojamas tik nuo sertifikuoto ekologinių žemėnaudų ploto pagal sertifikavimo institucijos pateiktus duomenis.

Mokėjimo tvarka

Stojamasis ir metinis nario mokestis sumokamas gavus  Asociacijos buhalterijos išrašytą pranešimą. Nario mokestis mokamas pavedimu į banką.


LEŪA sąskaita AB SEB banke

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT407044060007442770
Įmonės kodas 302484065


Pastaba: pervedant mokesčius laukelyje „Paskirtis“ nurodyti pavardę, kokį mokestį ir už kuriuos metus mokate, pvz.: Vardenis Pavardenis, nario mokestis už 2013  metus.